indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Angivelig mediekritikk

Sukkende hoderysting med triste øyne preget lokalet der Foreningen for Oppegående Intelligentsia møttes tirsdag for å drøfte dekningen av Vågå-saken. «Grafsende» og «kikkermentalitet» gikk igjen i beskrivelsene av VG, NRK og Dagbladet.

Anders Bever fra VG forsvarte VGs bruk av åtte toppsaker, seksten journalister, direkte tv-sending og tekstreferat, GPS-sporing av de involverte advokatene og tjueåttesiders annotert kartbok over Vågå kommune som bilag til avisen.

– NRK siterte jentas vitnemål enda mer direkte enn oss. Altså kan jeg ikke se at vi har gjort noe klanderverdig.

NRK reagerte kraftig på dette. Politikerovergrepsredaktør Fyrri Nakin hos statskanalen mente de hadde sitt på det tørre.

– Dagbladet hadde en langt mer kritikkverdig bruk av betvilende fraser som angivelig, påstått og visstnok enn NRK. Vi har plassert oss trygt innenfor det tillatelige i dette spørsmålet, og jeg kan ikke forstå at det skulle kunne kritiseres.

Dagbladets redaktør for politikk, Kjendis Dåttno, var ikke enig.

– VG har angivelig hensyntatt sekstenåringen ved å fortelle hva hun fortalte i stedet for å skrive hvert eneste ord. De påstår dette er god presseskikk.

– Hvordan forholder Dagbladet seg til dette?

– Dagbladet mener ikke noe direkte om presseskikk, men velger å sitere VG når de gjengir det som påstås å være deres angivelige tiltak for å, etter deres syn, visstnok skjerme den såkalt fornærmede jenta.

Den bekymrede intelligentsiaen lot seg ikke overbevise av redaktørenes iherdige forsvarstaler.

– Uansett hvem som lyver i saken, er dette kun en tragedie for alle de involverte. Da er det ikke så viktig hvem som vinner, sa en av dem.

– Men jenta har ønsket å få presentert sin versjon, for å veie opp for mediemakten ordføreren har hatt til sin disposisjon. Hva tenker intelligentsiaen om dette problemet?

– Det er av stor betydning å ikke miste blikket av det virkelig alvorlige her: at det har blitt skrevet flere ord enn det burde. Andre hensyn får komme i annen rekke. Eller, for min egen del, tredje rekke. Aller først må jeg få lest ferdig denne nye boken, «Behring Breiviks treårsdag - minutt for minutt». Vi må jo forhindre et nytt 22. juli!

Trykket i Morgenbladet, 12. oktober 2012.

journalistikk etikk øygard-saken politiske skandaler